Nutro imagery

Hledání

Chcete-li vyhledat články a produkty, zadejte níže klíčové slovo.

POZITIVNÍ UČENÍ: PROHLUBOVÁNÍ VAZBY S VAŠÍM DOMÁCÍM MAZLÍČKEM

Share Perfect Fit Sdílet
POZITIVNÍ UČENÍ: PROHLUBOVÁNÍ VAZBY S VAŠÍM DOMÁCÍM MAZLÍČKEM

Hloubka a síla vazeb, které tvoříme s našimi domácími mazlíčky, může být skutečnost, která promění svět. Hledání těchto hlubokých vazeb je primárním důvodem, proč se stali součástí našeho života.

Tyto vazby se nadále rozvíjejí během života, který s našimi mazlíčky sdílíme, a mohou vést k mnoha krásným přínosům

Většina majitelů domácích mazlíčků má ke svým kamarádům tak blízko, že je považují za člena rodiny. A kromě emocionální vazby se u majitelů domácích mazlíčků projevuje omezení stresu, podpora zdravého životního stylu a pomáhají při kognitivním rozvoji a vývoji jazyka u dětí. (Vliv psí terapie na učení malých dětí a jejich dobrý stav ve třídě a nemocnicích + odkaz na studii Waltham)

Existují tedy způsoby, jak prohloubit vaši vazbu s domácím mazlíčkem?

POCHOPENÍ VAŠEHO DOMÁCÍHO MAZLÍČKA

O co lépe budete svému domácímu mazlíčkovi rozumět - jejich psychologii a fyziologii - o to lepší bude vaše pozice pro spojení s nimi a pozitivní interakci.

VÝZNAM TŘÍ MOZKŮ VAŠEHO DOMÁCÍHO MAZLÍČKA

Za prvé je důležité pochopit složení mozku vašeho domácího mazlíčka. Podobně jako všichni ostatní savci (včetně náš lidí), je mozek vašeho psa či kočky složen ze tří částí: neokortex, limbický mozek a plazmový mozek

Část mozku savců zvaná neokortex je odpovědná za vysoké myšlení, jako je řešení problémů, prostorová orientace a vědomé myšlení.

Limbický systém má na starosti věci jako jsou emoce, motivace, učení a paměť.

Plazmový mozek (neboli mozkový kmen) je primitivní a instinktivní částí mozku savců. Nese primární odpovědnost za instinkty přežití jako je reakce typu „bojuj nebo uteč“.

Náš neokortex je silně vyvinutý. Pokud narazíme na stresující nebo nebezpečnou situaci, většina z nás je dosud schopná situaci analyzovat a reagovat rozumným, promyšleným způsobem.

U zvířat, jako jsou kočky a psi, je však neokortex mnohem menší. Pokud se ocitnou ve stresující situaci, velmi pravděpodobně budou reagovat podle příkazů přímo z jejich plazmového mozku - reakcí typu „bojuj nebo uteč“.

 

POZITIVNÍ KROKY K UČENÍ

Je důležité, abychom pochopili, že pokud jsou domácí mazlíčci ve stresu nebo nebezpečné situaci (a proto jednají dle příkazů jejich plazmového mozku), ztrácí přístup ke svému neokortexu nebo limbickému systému.

To znamená, že v tomto stavu nemají přístup k „vědomému“ myšlení, a co je důležité, nejsou schopni se učit. V takovém okamžiku je zajímá pouze přežití.

Pokud tedy domácího mazlíčka potrestáme nebo mu vyčiníme za nechtěné chování příliš agresivně nebo násilně - čímž pro domácího mazlíčka vytvoříme stresovou situaci - nebudeme schopni s nimi navázat spojení a oni nebudou schopni si uchovat znalosti, které se jim snažíme předat.

Pokud však budeme k domácímu mazlíčkovi přistupovat pozitivně, klidně a s láskou a pokud se budou cítit v pohodě a klidu, je daleko pravděpodobnější, že získáme přístup k jejich neokortexu a limbickému systému a oni se s nimi budou moci spojit a naučit se nové informace.

Tento přístup umožňuje majitelům a domácím mazlíčkům přesunout se od běžného typu učení typu „odměna a trest“ k něčemu, co mnohem lépe buduje jejich vzájemné pochopení, spolupráci, vyvážené soužití a zejména pak lásku.

VÝHODY POZITIVNÍ KOMUNIKACE PRO MAJITELE A DOMÁCÍ MAZLÍČKY

Z výhod tohoto přístupu k učení a disciplíně těží jak majitel, tak jeho domácí mazlíček.

Díky tomuto pozitivními, láskyplnému přístupu ze strany majitelů se cítí zvíře více milováno a vnímá silnější podporu. Učí se rychleji a informace si lépe pamatuje. Chápe, co se od něj očekává. Cítí se pochopený a oceňovaný v rámci dynamiky rodiny. Často získává důvěru, projevuje zvědavost a je otevřený změnám. Postupně se otevírá, navazuje spojení, získává sebedůvěru a mění strach za radost.

Pro majitele jsou přínosy snad ještě větší. Je daleko pravděpodobnější, že u svých mazlíčků dosáhnou požadovaného chování, ale navíc v mnohem přirozenějším a uvolněnějším stavu. Majitel se tak může zaměřit na jejich souznění a pochopení svého mazlíčka. Mohou si svobodně projevovat lásku a city. Uchovávají si soustředěnost a vychutnávají si své spojení se zvířetem. A toto spojení se při soustavné péči a pozitivním přístupu může jen dále prohlubovat.

Pokud se podíváme na dopady skutečně hluboké vazby s našimi domácími mazlíčky, uvidíme, že přínosy tohoto silného spojení jsou potenciálně mnohem větší, než pouhý vztah mezi člověkem a zvířetem.

ZDE NAJDETE NAŠE VÝROBKY

Produkty Perfect Fit naleznete i u našich retail partnerů